بلوک گیر لیفتراک bolck clamp

 

ایران کلمپ مجموعه تخصصی ساخت و تولید بلوک گیر لیفتراک (bolck Clamp) .مشاوره و نصب گیرهای هیدرولیکی لیفتراک میباشد .

این ابزار طراحی شده برای گرفتن بلند کردن وچیدن بسته محصولات بتنی ،سیمانی ،آهکی ،سفال وآجری برای حذف پالت 

کاربرد بلوک گیر . جدول گیر bolck clamp
این ابزار در تمامی پروژهای عمرانی ، شهرک سازی ، ساختمانی ، شرکتهای ساخت بلوک وجدول ، شرکتهای ساخت آجروسفال ، شرکتهای ساخت پنلهای گچی ، شرکتهای ساخت سنگ فرش ، انبارشرکتهای بتونی ، انبارهای سنگ فرش ، انبارهای ساخت دیوار گچی وساخت آجر در حال استفاده واستفاده میشود

امکانت بلوک گیر جدول گیر bolck clamp
قابلیت ساخت  بلوک گیر در3 کلاس لیفتراک 5 ،3 ،2 تن
قابلیت نصب سریع وجداشدنی  بلوک گیر از لیفتراک
قابلیت تنظیم فشار تا 160 bar هیدرولیک
قابلیت نصب بلوک گیر برای جرثقیل 
قابلیت ساخت سفارشی بلوک گیر در ابعاد مختلف
قابلیت نصب ساید شیفت و روتیشن  به بلوک گیرجهت حرکت به طرفین وتخلیه 

در صورت سفارش بلوک گیر قابلیت ساید شیفت و چرخش را خواهد داشت